Finanční a fiskální dopady

Proč nejsou dálniční kupóny pro nákladní vozidla alternativou k mýtu?

Maximální ceny neumožňují při existenci ročních, měsíčních, týdenních a denních kupónů generovat výnosy srovnatelné s mýtem. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly stanovila v příloze 2 maximální ceny „dálničních kupónů“ pro nákladní vozidla v EU. Směrnice určuje maximální poplatek např. pro Euro IV vozidlo o čtyřech a více nápravách ve výši 1329 EUR (cca 34 000 Kč) ročně. Cena týdenních a měsíčních kuponů má být poměrná. Maximální cena denního kupónu je 11 EUR. Cestou maximalizace výnosu z kupónů je existence pouze ročních kupónů – Více …

Která silnice v České republice má nejvyšší mýtný výnos?

Celkem pochopitelně je nejvyšší mýtný výnos generován nejdelší a dopravně nejzatíženější dálnicí v České republice, kterou je D1. V roce 2013 utržila celkem 3,05 mld. Kč a tvoří celých 36 % mýtných příjmů České republiky. U přepočtu na kilometr komunikace patří prvenství Pražskému okruhu R1 s 13,15 mil. Kč na jeden km.

Jaké jsou výhody a nevýhody zavedení krajských dálničních kupónů pro osobní vozidla?

Krajské dálniční kupóny jsou téma zejména v krajích s malou hustotou zpoplatněné dálniční sítě, kde by řidiči nemuseli za využívání několika kilometrů dálnice platit plnou cenu dálničního kupónu. Jejich zavedení by však byl nesystémový krok, který by kromě dnes platných ročních, měsíčních a desetidenních kupónů zavedl ještě dalších 14 krajských. Mimo nepřehledného prodeje kupónů by tento systém znesnadnil i jejich kontrolu.

Jak se mýto projevuje v cenách jízdenek na dálkový autobus?

Mýtná sazba pro autobusy je nezávislá na typu zpoplatněné komunikace (je tedy stejná pro dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy) a na počtu náprav. Jediné rozlišení sazeb pro autobusy je podle emisních tříd, jejichž ceny jsou v některých případech až šestkrát nižší než pro nákladní vozidla. Sazby pro autobusy nezohledňují ani charakter autobusové dopravy, tedy komerční (např. zahraniční zájezdy, nedotované komerční dálkové linky) a dotovanou (objednávanou a spolufinancovanou kraji a městy). Dálkový autobus ujede z Prahy do Brna po zpoplatněné síti 194 km. Autobus emisní třídy Euro V na této trase zaplatí v roce 2013 za jednu cestu 155 Více …

Proč jsou sazby v pátek odpoledne vyšší?

Na začátku roku 2010 se Vláda rozhodla zavést zvýšení mýtné sazby v pátek odpoledne mezi 15. a 21. hodinou. Od února 2014 je páteční pásmo vyšších sazeb v souladu s evropskou legislativou zkráceno na pět hodin, a to od 15 do 20 hod. Toto opatření mělo vést k omezení počtu kamionů na silnicích ve špičce předvíkendových odjezdů.  Pro zachování výnosové neutrality (tj. zachování průměrné vážené sazby) byly zároveň sníženy sazby v ostatních hodinách pátku a dnech týdne. Druhou alternativou takového kroku byl pouze restriktivní zákaz jízd kamionů v dané hodiny, který však nebyl ze strany dopravců podporován. Přitom ale nadále zůstal Více …

Jaký je poměr výběru mýta na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy vůči jejich délce?

V roce 2013 se dálnice podílely 54 % na délce zpoplatněné sítě a 72 % na vybraném mýtu. Rychlostní komunikace tvořily 32 % délky zpoplatněné sítě a generovaly 24 % vybraného mýta. Silnice I. třídy se podílely 14 % na délce zpoplatněné sítě a 4 % na vybraném mýtu

Jak lze stabilizovat příjmy z mýtného pomocí nástrojů mýtných sazeb?

Vycházíme z toho, že mýtný systém Česká republika implementovala s cílem financovat infrastrukturu a tento cíl nebyl doposud oficiálně změněn. V současné době klesá mýtný výnos při srovnatelném dopravním výkonu. To znamená, že klesá průměrná vážená sazba vyjadřující výnos na jeden ujetý kilometr. Důvodem je zejména zvýhodnění vozidel emisní třídy Euro V (to je ve srovnání se zahraničím extrémní). Jeho dopad byl v letech 2011 – 2013 celkem 4,91 mld. Kč, z čehož 2,36 mld. Kč pouze v roce 2013. Jedná se tedy zřetelně o akcelerující trend, který je nutné stabilizovat. Jediným nástrojem, kterým lze výnos při zachování rozsahu zpoplatněné sítě stabilizovat, Více …