Regulační funkce

Proč jsou sazby v pátek odpoledne vyšší?

Na začátku roku 2010 se Vláda rozhodla zavést zvýšení mýtné sazby v pátek odpoledne mezi 15. a 21. hodinou. Od února 2014 je páteční pásmo vyšších sazeb v souladu s evropskou legislativou zkráceno na pět hodin, a to od 15 do 20 hod. Toto opatření mělo vést k omezení počtu kamionů na silnicích ve špičce předvíkendových odjezdů.  Pro zachování výnosové neutrality (tj. zachování průměrné vážené sazby) byly zároveň sníženy sazby v ostatních hodinách pátku a dnech týdne. Druhou alternativou takového kroku byl pouze restriktivní zákaz jízd kamionů v dané hodiny, který však nebyl ze strany dopravců podporován. Přitom ale nadále zůstal Více …

Co jsou tzv. Euro emisní třídy?

Euro emisní třídy kategorizují závazné normy Evropské unie, které stanovují limitní hodnoty škodlivin ve výfukových exhalacích u naftových a benzinových motorů. Postupem času je norma stále zpřísňována v číslovaných verzích.  Například nejméně ekologická norma Euro I je platná od roku 1992.  Od září 2014 platí nejekologičtější norma Euro VI. Poznamenejme jen, že normy jsou závazné vždy pro nově vyrobené vozy po příslušném datu.  Pro osobní a lehké užitkové automobily používají normy k číslování arabské číslice – např. Euro 6. Pro těžké nákladní vozy a autobusy jsou normy označovány římskými číslicemi – např. Euro VI.

Jak může mýtný systém internalizovat negativní externality?

V ekologických politikách států i Evropské unie existuje tendence negativní externality takzvaně „internalizovat“ – tedy zohlednit celospolečenské náklady hluku, znečištění atd. v nákladové struktuře dopravců. Internalizace vždy probíhá formou zdanění aktivity, která tvoří negativní externality. V případě těžké silniční dopravy jsou nástrojem často právě mýtné systémy, protože jsou schopny vybírat ekologické přirážky podle ujetých kilometrů a zohlednit přitom i velikost externality (typicky dle emisní Euro třídy). Cílem je zvýšit náklady dopravců tak, aby všechny náklady spojené s těžkou silniční dopravou vstupovaly do rozhodování dopravců i jejich klientů. Dopravci jsou motivováni k minimalizaci externalit (např. modernizací vozového parku), klienti pak k Více …