Technologie

V jakých dnech v týdnu dochází k přesunu dopravy na západ a na východ?

Na tuto otázku odpovíme konkrétním příkladem. Na příkladu nejvytíženější dálnice D1 lze vypozorovat, že v průběhu týdne dochází k přesunu nákladní dopravy ze západu na východ a naopak. Od neděle do úterý se více mýtných transakcí uskuteční směrem do Prahy a od středy do soboty pak směrem z Prahy. Nejvyrovnanějším dnem, tedy dnem, kdy nákladní doprava míří oběma směry zhruba stejně, je středa. Naopak největší rozdíl je v pondělí, kdy výrazně více nákladních aut cestuje z východu na západ. Pozn.: Intenzita byla hodnocena dle součtu transakcí podél celé dálnice D1.

Jaký je rozdíl ve vymáhání dlužného mýta u českých a zahraničních uživatelů/dopravců a proč tomu tak je?

Standardní proces vymáhání mýtného je spuštěn, pokud se jedná o registrovaného uživatele. Pokud není uživatel registrován v systému elektronického mýtného, provozovatel pomocí dostupných prostředků zjišťuje dlužný subjekt. Takto identifikované subjekty jsou vyzvány k zaplacení dlužného mýta. Na firmy nebo jednotlivce, které nelze dohledat v systémech, je nasazen mobilní enforcement. Rozdíl mezi zahraničím a Českou republikou je v tom, že v Čechách je předmětem vymáhání pouze dlužná mýtná transakce, což ve většině případů představuje relativně malou částku a provozovatel vozidla necítí potřebu si takto dlužné mýtné řešit proaktivně sám. V zahraničí je dlužné mýtné po nějaké době (např. v Rakousku po 5ti Více …

Kde je možné použít palubní EasyGo+ jednotky?

Jedinou palubní jednotku s názvem EasyGo+ je možné použít v Rakousku, Německu, Dánsku, Švédsku a Norsku od 6. 11. 2013. Nová OBE v sobě uchovává větší množství pasportních informací o vozidle než její předchůdce EasyGo. Proto je zaručena plná interoperabilita ve výše uvedených zemích. Samozřejmostí je také plná kompatibilita s evropskou legislativou kolem Evropské služby elektronického mýtného (EETS). Interoperabilita konkrétně spočívá v možnosti použití jednotky AutoPASS, či BroBizz na zpoplatněných komunikacích v Norsku a Rakousku, na vybraných mostech ve Švédsku, Norsku a Dánsku a pro trajektové služby zejména mezi Dánskem a okolními státy (včetně Německa).

Jaký je rozdíl mezi technickou a smluvní interoperabilitou?

Tyto dvě interoperability lze definovat následujícím způsobem: Technická interoperabilita = využití jedné palubní jednotky ve více zemích, nicméně smluvní vztah i zúčtování mezi uživatelem a výběrčím mýtného zůstává dvojí, resp. několikanásobné. Smluvní interoperabilita = jedna jednotka pro více zemí, uživatel ji získává od poskytovatele, který zajistí smluvní vztahy a zúčtování s více výběrčími.

Jaký je rozdíl mezi bilaterální a multilaterální interoperabilitou?

Bilaterální interoperabilitu chápeme jako interoperabilitu mezi dvěma zpravidla sousedícími systémy. Za bilaterální interoperabilitu můžeme označit například systém TOLL2GO, ve kterém je možné s OBE německého mýtného systému (Toll Collect) jezdit i v Rakousku. Další příklad bilaterální spolupráce mýtných systémů nalezneme mezi Rakouskem a Švýcarskem. Jako příklad multilaterální či mnohostranné interoperability můžeme uvést systém EasyGo+ (nahrazuje předchozí systém EasyGo), kdy je možné s jedinou OBE projet země Rakousko, Dánsko, Švédsko a Norsko. V Evropě můžeme identifikovat ještě jednu multilaterální interoperabilní OBE, a to pro Francii, Španělsko a Portugalsko.

Jaký je rozdíl mezi EETS a REETS?

Oba projekty se zabývají zavedením multilaterální interoperability na území Evropy. Zatímco EETS (European Electronic Tolling Service) je koncept řešení interoperability zakotvený v evropském právu, REETS (Regional European Electronic Tolling Service) je skutečný projekt zaměřený na pilotní implementaci konceptu EETS ve vybraných evropských zemích.

Jaká jsou nejvýznamnější řešení bilaterální interoperability?

V současné době (léto 2014) fungují dvě nejvýznamnější bilaterální interoperability. U obou se shodou okolností jedná o jednosměrné interoperability. Jedná se konkrétně o interoperabilitu nazvanou Toll2Go. Vlastníkům německých OBE jednotek je umožněno jejich použití i na zpoplatněných komunikacích v Rakousku. Druhou možností je pak použití švýcarských OBE jednotek také při používání rakouských zpoplatněných komunikací.

Co je předmětem projektu REETS?

Projekt REETS analyzuje smluvní, procedurální a technické otázky za účelem vypracování doporučení a konkrétního řešení, které povede k zavedení EETS. Jeho cílem je přenést dosud technologický koncept EETS do ekonomické a vztahové reality provozovatelů mýtných systémů a budoucích poskytovatelů interoperabilních palubních jednotek. Projekt je spolufinancován Evropskou unií skrze TEN-T s cílem urychlit zavedení EETS prostřednictvím povzbuzení dialogu mezi výběrčími mýtného a poskytovateli služeb.