Telematické funkce

Jaká dopravní data generuje mýtný systém a k čemu je lze použít?

Mýtný systém generuje použitelná dopravně – inženýrská data jako vedlejší produkt finančních mýtných transakcí zpoplatněných vozidel, která jsou povinně vybavena palubní jednotkou. Při každém průjezdu vozidla mýtným bodem systém zjišťuje kategorii, počet náprav, emisní třídu, které lze v kombinaci s datem, časem transakce a polohou mýtného bodu, kterým vozidlo projelo, může použít pro analýzy dopravního proudu. Základními výstupy jsou: intenzita zpoplatněných vozidel v daném úseku, úseková rychlost mezi mýtnými body a složení dopravního proudu (např. lehká nákladní vozidla, těžká nákladní vozidla, autobusy, dělení dle emisních tříd atd.) Analýzy lze provádět v reálném čase, nebo následně. Český mýtný systém dnes prostřednictvím telematického Více …