Co České republice předepisuje Evropská unie a jaká rozhodnutí mohou být učiněna lokálně?

Během posledních dvaceti let stanovily evropské direktivy poměrně přesné požadované vlastnosti mýtných systémů a jejich funkce pro zpoplatňování a internalizaci negativních externalit. Většinou jsou stanoveny mantinely, v jejichž půdorysu se musí členské státy EU (včetně ČR) pohybovat:

  1. existuje povinnost zavést zpoplatnění těžké nákladní dopravy na páteřní síti,
  2. neexistuje povinnost zpoplatnit silnice nedálničního typu,
  3. výši sazeb lze stanovit lokálně v rámci metodiky Směrnice 1999/62/ ES ve znění změn úprav Směrnice 2006/38/ES,
  4. výši ekologických přirážek za hluk lze stanovit lokálně v rámci limitů stanovených ve Směrnici 2011/76/EU,
  5. technologii lze lokálně vybrat satelitní nebo mikrovlnnou dle požadavků na interoperabilitu (Směrnice 2004/52/ES).