Co je Euroviněta?

Pojem Euroviněta je používán ve dvojím smyslu. Nejčastěji je tím míněna novelizace Směrnice 38/2006/ES zavádějící možnost zahrnutí (internalizace) externích nákladů těžké nákladní dopravy do mýtného.

Označením Euroviněta je také nazýván systém plateb a nástroj kontroly zaplacení poplatků za užívání silnic v Belgii, Dánsku, Lucembursku, Nizozemsku a Švédsku, kdy je možné uhradit poplatky za užívání pozemních komunikací (časový poplatek) prostřednictvím jednoho kupónu platného ve více zemích. Výše platby závisí na požadované délce platnosti tohoto kupónu a dalších parametrech (počet os vozidla, emisní třída).