Co je průměrná vážená sazba a jak ovlivňuje výběr mýta?

Průměrná vážená sazba vyjadřuje průměrnou cenu, kterou platí dopravci za jeden kilometr, přičemž zohledňuje složení vozového parku a tím i odlišné sazby pro jednotlivé emisní třídy a počty náprav. Vahou vstupující do výpočtu váženého průměru je podíl příslušné kategorie (např. typ vozidla, počet náprav, emisní třída, typ komunikace, jízda v pátek odpoledne).

Průměrná vážená sazba je strategickým finančním ukazatelem – její meziroční změny ukazují změny ve vozovém parku a struktuře zpoplatněných komunikací, které ve výsledku ovlivňují celkový výnos. Průměrná vážená sazba je tak klíčová pro aktivní řízení mýtných sazeb.

Význam průměrné vážené sazby můžeme ilustrovat na současné situaci, kdy výrazně klesá podíl vozidel Euro III a roste podíl Euro V. Nižší sazba pro Euro V tak získává větší váhu a vážený průměr klesá. Současně je patrné, že využití prostého průměru je matematicky nevhodné.

Při výpočtu ex-ante je nutné znát (nebo odhadovat) podíly kategorií na dopravním výkonu. Výpočet ex-post je jednodušší, protože stačí vydělit celkový výběr mýta celkovým dopravním výkonem na zpoplatněné síti (počtem ujetých kilometrů zpoplatněných vozidel na zpoplatněné síti). Metodu ex-post výpočtu používá pro definici průměrné vážené sazby i Směrnice 62/1999/EC v kapitole 1, článku 2, bodu „ba“.