Co znamená zkratka PPP?

Public Private Partnership (PPP) neboli veřejně soukromé partnerství představuje veřejnou službu, která je financovaná a provozovaná prostřednictvím partnerství mezi veřejnou organizací a jednou, nebo několika soukromými společnostmi. Jedná se tedy o smluvní vztah soukromého a veřejného subjektu, který ekonomicky co nejvýhodněji (na základě výsledku veřejné soutěže) zajistí službu, či zhotovení díla a jeho dlouhodobý provoz. Základními rysy tohoto vztahu je dlouhodobost, financování celého projektu, či jeho části soukromým kapitálem a v neposlední řadě rozdělení rizik spojených s projektem.

Smluvním partnerem veřejného sektoru v rámci PPP je nejčastěji k tomuto účelu zřízená společnost (SPV, Special Purpose Vehicle). Tato společnost zodpovídá za financování a vybudování potřebného zařízení pro danou veřejnou službu a za její následné provozování. Klíčovými faktory úspěchu PPP projektů je zejména jasné stanovení cílů projektu včetně jejich zohlednění v platebním mechanismu a vytvoření transparentního finančního modelu včetně způsobů rozložení a řízení rizika.