Multilaterální interoperabilita

interoperabilita mezi více jak dvěma státy