OBE

On Board Equipment

Zařízení instalované ve vozidle