Smluvní interoperabilita

jedna jednotka pro více zemí, uživatel ji získává od poskytovatele, který zajití smluvní vztahy a zúčtování s více výběrčími