Technická interoperabilita

využití jedné palubní jednotky ve více zemích