Existují alternativy k podpoře ekologizace vozového parku mýtnými sazbami?

Ano, existují alternativy k podpoře ekologizace vozového parku mýtnými sazbami v podobě např. cíleného národního dotačního programu, který spočívá v podpoře pouze vozidel vyšší emisní třídy, než která je aktuálně povinná (tj. Euro VI do 31. 12. 2013, od 1. 1. 2014 lze podporovat pouze hypotetická Euro VII vozidla). Dotační program tohoto typu v minulých letech existoval v Německu, které v jeho rámci podpořilo od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2013 pořízení 86 500 vozidel Euro V, EEV a VI. Od konce roku 2013 je program zastaven, protože neexistují vozidla Euro VII nebo vyšší. Objem německého dotačního programu dosáhl hodnoty 196 mil. euro, přičemž německý program dotoval svými zdroji pouze německé dopravce.

Možnost tohoto zacílení jej výrazně odlišuje od cesty nízkých sazeb pro Euro V vozidla, kterou zvolila ČR a ze které si 44 % poskytnutých zvýhodnění odvezli do svých domovských zemí zahraniční dopravci.