Sazby a výnosy

Stavba mostu

Hlavním důvodem existence mýtného systému dálničního typu je v zemích EU výběr plateb za využití dopravní infrastruktury. Jinými slovy se jedná o generování výnosů, ze kterých mohou být hrazeny náklady infrastruktury. Mýtná sazba je tak klíčovým parametrem, který je nutné strategicky řídit tak, aby mýtný systém plnil svoji roli. Metodiku výpočtu sazeb stanovuje Evropská unie pomocí Směrnice a základním principem je úhrada celkových nákladů životního cyklu komunikace – nikoli však více. Silnice tak nesmí vydělávat více, než kolik stála.

Optimalizace mýtného systému pro výnos však není jedinou možností. Změny mýtných sazeb lze využít i jako nástroj ovlivňování ekonomických motivací dopravců a jejich klientů. Této problematice se věnujeme v samostatném tématu.

Všechny otázky, které pracovní skupina odpověděla k tématu mýtných sazeb a výnosů mýtného systému, najdete v naší znalostní bázi a zobrazit si je můžete kliknutím na odkazy.