Jak funguje satelitní mýto?

Satelitní mýtné systémy využívají k lokalizaci vozidla družicové navigační systémy GNSS (Global Navigation Satellite System). Mýtné systémy v Německu a na Slovensku využívají americký GPS, obecně však může být využit i jiný navigační systém – např. ruský Glonass, časem i budovaný evropský systém Galileo. Vozidlová jednotka OBU obdobně jako běžný navigační přijímač přijímá signál GNSS, určuje svou polohu a tu průběžně během jízdy předává centrálnímu systému elektronického mýta prostřednictvím mobilní sítě GSM. Centrální systém má v digitálních mapových podkladech zaneseny polohy tzv. virtuálních mýtných stanic (bran, mýtnic), s pomocí dat vozidlové jednotky registruje její průjezd virtuální mýtnicí a následně počítá mýtnou povinnost.  Mapové podklady mohou být umístěny také přímo v každé vozidlové jednotce a průjezd mýtnicí může vyhodnocovat přímo vozidlová jednotka, což oproti výpočtu v centrálním systému snižuje komunikační nároky (náklady) mezi jednotkami a centrálním systémem a zvyšuje nároky (náklady) na HW a SW vybavení vozidlové jednotky. Způsob lokalizace OBU jednotky je hlavní rozdíl, kterým se satelitní mýto liší od mikrovlnného mýta.