Jak funguje vymáhání mýtné povinnosti?

Povinnost platit mýto je dána Zákonem o pozemních komunikacích 13/1997 Sb. Pokud vozidlo povinné platit mýto projede mýtným úsekem, aniž by došlo k jeho zaplacení, vzniká mýtný dluh a současně mu hrozí pokuta.

Kontroly vozidel na silnicích provádí Celní úřad, ale je k tomu oprávněna také Policie ČR, která za některá provinění může na místě udělit blokovou pokutu. Celní úřad je pak i výkonným orgánem státní správy, tzn. že projednává správní delikty vůči mýtnému systému.

Celní správa i Policie ČR jsou po novelizaci výše uvedeného zákona oprávněni vybírat kauci ve výši 5 000 – 50 000 Kč. Tuto lze uplatnit na řidiče, který nedodržel povinnosti platby mýta nebo je u něj důvodné podezření, že mýtné neuhradí a bude se vyhýbat platbě sankce za postih tohoto deliktu. Pokud kauci řidič nesloží, je mu po odstavení vozidla na bezpečném místě zabráněno pokračovat v další jízdě.

Celní úřad však není oprávněn vybírat dlužné mýtné. Toto musí dopravce uhradit provozovateli systému mýta (ŘSD). Není-li dlužné mýtné uhrazeno, vymáhá jej ŘSD, resp. aktuálně jím zmocněná právní kancelář soudní cestou.