Jak inflace ovlivňuje výši mýtných sazeb?

Na mýtné sazby a tím pádem na mýtné výnosy má inflace stejný vliv jako na všechny nominální ceny v ekonomice. Nejsou-li mýtné sazby zvyšovány o inflaci, reálná kupní síla prostředků vybraných z mýta se snižuje.

V České republice nejsou mýtné sazby systematicky zvyšovány o inflaci. Právě z tohoto důvodu reálná průměrná vážená sazba (v cenách roku 2007) klesá rychleji než nominální průměrná vážená sazba (viz graf). Zatímco nominální průměrná vážená sazba se v roce 2013 dostala přibližně na úroveň roku 2007 (vzrostla o pouhých 0,7 %), v reálném vyjádření o 15 % poklesla.

 

inflace
Vývoj vážené průměrné sazby od roku 2007 do roku 2013 – nominální a se započtením inflace

 

Zohlednění vlivu inflace by mělo být součástí dlouhodobé tarifní strategie státu. Pro plátce mýtného (dopravce) je navíc stabilní dlouhodobá politika tohoto typu předvídatelná a s jejími dopady mohou kalkulovat.