Lze rozšířit výkonové zpoplatnění na silnice nižších tříd?

Technicky lze zpoplatnit silnice I. až III. třídy za předpokladu satelitních nebo hybridních systémů pro lokalizaci vozidel na zpoplatněných komunikacích, tj. bez nutnosti výstavby dodatečné infrastruktury kolem zpoplatněných komunikací. Je však potřeba konstatovat, že náklady na kontrolu dodržování mýtné povinnosti, obsluhu uživatelů pozemních komunikací, ceny satelitních OBU či značení zpoplatněných komunikací pravděpodobně způsobí, že zpoplatnění silnic nižších tříd nebude ekonomicky efektivní. Důvěryhodná studie proveditelnosti zpoplatnění silnic nižších tříd, která by byla zpracována na základě expertní znalosti, podrobena kritickému rozboru široké odborné veřejnosti a následně konsensuálně přijata, neexistuje.