Jak lze stabilizovat příjmy z mýtného pomocí nástrojů mýtných sazeb?

Vycházíme z toho, že mýtný systém Česká republika implementovala s cílem financovat infrastrukturu a tento cíl nebyl doposud oficiálně změněn. V současné době klesá mýtný výnos při srovnatelném dopravním výkonu. To znamená, že klesá průměrná vážená sazba vyjadřující výnos na jeden ujetý kilometr. Důvodem je zejména zvýhodnění vozidel emisní třídy Euro V (to je ve srovnání se zahraničím extrémní). Jeho dopad byl v letech 2011 – 2013 celkem 4,91 mld. Kč, z čehož 2,36 mld. Kč pouze v roce 2013. Jedná se tedy zřetelně o akcelerující trend, který je nutné stabilizovat.

Jediným nástrojem, kterým lze výnos při zachování rozsahu zpoplatněné sítě stabilizovat, jsou mýtné sazby. Proto je nutné zpracovat komplexní střednědobou strategii vývoje sazeb mýtného v závislosti na nákladech infrastruktury, vývoje ekologizace dopravních prostředků atd. Konstrukce mýtné sazby by měla oddělovat poplatek za využití infrastruktury (odvozený od nákladů životního cyklu infrastruktury) a ekologické přirážky, jejichž cílem je internalizovat externality (dle Směrnice 2011/76/EU).