Jak může mýtný systém internalizovat negativní externality?

V ekologických politikách států i Evropské unie existuje tendence negativní externality takzvaně „internalizovat“ – tedy zohlednit celospolečenské náklady hluku, znečištění atd. v nákladové struktuře dopravců.

Internalizace vždy probíhá formou zdanění aktivity, která tvoří negativní externality. V případě těžké silniční dopravy jsou nástrojem často právě mýtné systémy, protože jsou schopny vybírat ekologické přirážky podle ujetých kilometrů a zohlednit přitom i velikost externality (typicky dle emisní Euro třídy). Cílem je zvýšit náklady dopravců tak, aby všechny náklady spojené s těžkou silniční dopravou vstupovaly do rozhodování dopravců i jejich klientů. Dopravci jsou motivováni k minimalizaci externalit (např. modernizací vozového parku), klienti pak k volbě dopravního módu podle ceny, která zohledňuje i jeho ekologické dopady.