Jak se v ČR vyvíjí struktura vozidlového parku dle emisních tříd?

V systému elektronického mýta od roku 2007 zaznamenáváme v průměru více jak 5% meziroční růst počtu registrovaných vozidel emisní třídy Euro V, a to převážně na úkor vozidel s emisní třídou Euro III. Ke konci roku 2013 tyto dvě kategorie v součtu pojímají 71 % všech registrovaných vozidel (kategorie Euro V 40 % a kategorie Euro III 31 %).

Počty nejméně ekologických vozidel s emisní normou Euro 0 a Euro I pak v posledních čtyřech letech stagnují. Na konci roku 2013 byl jejich součtový podíl 5 %. U vozidel emisních tříd Euro IV a Euro II zaznamenáváme jen mírný meziroční pokles maximálně do 1 % ve prospěch kategorie Euro V. Podíl těchto dvou kategorií činí přibližně 24 % všech registrovaných vozidel v roce 2013.

 

Podil registrovanych vozidel
Vývoj podílu registrovaných vozidel dle emisních tříd v letech 2007-2013 v ČR

Od roku 2009 u kategorie vozidel emisní třídy Euro V zaznamenáváme v systému elektronického mýta meziročně přibližně 10% nárůst dopravního výkonu. V prosinci roku 2013 se kategorie Euro V podílela na celkovém dopravním výkonu 61 %. Na základě stávajícího trendu odhadujeme, že na konci roku 2016 stoupne dopravní výkon registrovaných vozidel kategorie Euro V na hodnotu 80 %, což v případě, že se nezmění výše sazeb, bude důvodem poklesu, či stagnace vybraného mýta.

podil vykonu
Přesun dopravního výkonu z kategorie EURO III do kategorie EURO V od začátku spuštění systému v ČR

Poznamenejme jen, že v roce 2013 činil podíl nově registrovaných nákladních vozidel emisní třídy Euro V 64 %.