Jak se vyvíjel průměrný výnos na jeden kilometr zpoplatněné komunikace v České republice?

Průměrný výnos jednoho kilometru zpoplatněné komunikace v České republice od roku 2007 do roku 2010 klesal a v roce 2011 jen mírně přesáhl hodnotu roku 2007. V roce 2012 dosáhl zatím svého maxima, a to 6,27 mil. Kč na jeden kilometr. V roce 2013 průměrný výnos jednoho kilometru oproti roku 2012 lehce poklesl na 6,01 mil. Kč kvůli vyššímu výkonu zvýhodněných ekologických emisních tříd Euro V.  Příčiny poklesu mezi roky 2007 a 2010 nalézáme ve dvou základních faktorech – ekonomické krizi a ve změně struktury zpoplatněné sítě.

Zatímco v roce 2007 byly zpoplatněny pouze dálnice a rychlostní komunikace, od 1.1.2008 snižují průměr výběru na kilometr silnice I. třídy. Kombinace nižších mýtných tarifů a nižších intenzit dopravy generuje na silnicích I.třídy nízké výnosy, které po přepočtu na jeden kilometr snižují celkový průměrný výnos všech zpoplatněných komunikací.

Historie prumerneho vynosu 1km
Historie průměrného výnosu na jeden kilometr zpoplatněné komunikace (mil. Kč, bez rozlišení dálnic, rychlostních komunikací a silnic I.třídy)