Jak se vyvíjela průměrná vážená sazba v posledních letech?

Meziroční změny průměrné vážené sazby odrážejí složení vozového parku a strukturu zpoplatněných komunikací. V roce 2007 byla průměrná vážená sazba poměrně vysoká, protože nebyly zpoplatněny silnice I. třídy, na kterých jsou sazby přibližně dvakrát nižší než na dálnicích a rychlostních komunikacích. Do roku 2010 průměrná vážená sazba klesala a dostala se na minimum (3,52 Kč/km) právě z důvodu zpoplatnění silnic I.třídy a obnovy vozového parku – tedy přesunu dopravního výkonu z nižších emisních tříd, které mají vyšší sazby, do ekologičtějších tříd s nižšími sazbami.

Nominalni prumerna vazena sazba
Vývoj vážené průměrné sazby od roku 2007 v ČR

 

V roce 2011 a 2012 došlo k navýšení sazeb pro emisní třídy EURO I – IV dvakrát o 25% (EURO V zůstalo na své původní úrovni) a byl tak zaznamenán nárůst průměrné vážené sazby. Nicméně nárůst nebyl tak rapidní, jak by se dalo předpokládat, a činil pouhých 15% v roce 2011 a 9% v roce 2012. Za tímto nízkým nárůstem stojí opět obnova vozového parku, resp. přesun podílu dopravních výkonů do emisní třídy EURO V s nezvýšenou sazbou. Průměrná vážená sazba tak ukazuje dopad změny, při které byla sazba části dopravců zvýšena o 25% a části nebyla zvýšena vůbec. V roce 2013 měla průměrná vážená sazba hodnotu 4,19 Kč/km, čímž se téměř dostala na úroveň roku 2007.