Jak se vyvíjela výše mýtných sazeb?

Výše mýtných sazeb se během provozu mýtného systému od roku 2007 vyvíjela. Mýtné sazby je nutné porovnávat pro konkrétní situace. Důvodem je rozdílná struktura tarifní tabulky, zpoplatněné sítě, regulační zásahy apod.

Vývoj mýtných sazeb je ovlivněn následujícími parametry:

 • změnou struktury tarifní tabulky (jiné skupiny dle emisních tříd),
 • změnou struktury zpoplatněné sítě (přidání silnic I.třídy),
 • přidáním regulovaných pátečních sazeb a
 • rozlišením nových kategorií vozidel (BUS).

Vývoj výše mýtných sazeb lze zobrazit pro vybrané emisní třídy s určitým počtem náprav platné pro daný typ komunikace. Pro ilustraci uvádíme graf, ve kterém je zachycen vývoj výše mýtných sazeb pro:

 • běžný týden (neodráží páteční zvýšené sazby),
 • dálnice a rychlostní komunikace,
 • pro všechny emisní třídy a
 • těžká nákladní vozidla (neuvažuje kategorii BUS), tj. pro 4 a více náprav, protože tato vozidla mají největší podíl na tranzitní dopravě vedoucí přes Českou republiku.
Vyvoj cz sazeb
Porovnání výše mýtných sazeb pro dálnice a rychlostní komunikace, běžný týden a nákladní vozidla s 4+ nápravami

Časový vývoj změn jednoho z výše uvedených parametrů odráží vývoj samotného mýtného systému v České republice. Hlavní milníky změn parametrů mýtných sazeb jsou:

 • 1. 1. 2007 – spuštění systému pro těžká nákladní vozidla na dálnicích a rychlostních komunikacích,
 • 1. 2. 2010 – zavedení páteční regulace pomocí pásma se zvýšenými sazbami,
 • 1. 1. 2011 – rozlišení emisních tříd EURO V+,
 • 1. 1. 2011 – první zvýšení sazeb o 25% (vyjma EURO V+) a
 • 1. 1. 2012 – druhé zvýšení sazeb o 25% (vyjma EURO V+).

Obecně lze říci, že nominální mýtná sazba roste. Po dvojím zvýšení mýtných sazeb v letech 2011 a 2012 se výše průměrné sazby dostala ve srovnání se zahraničními sazbami přibližně na stejnou úroveň.
Rozdílem je však vážená průměrná sazba, která vzhledem k mnoha faktorům nevykazuje takový růst, jaký by se dal na základě růstu průměrné mýtné sazby předpokládat.