Jak se vyvíjí nákladovost mýtného systému?

Celková nákladovost systému se skládá z nákladovosti dodávky a nákladovosti provozních služeb. Jejich vývoj zachycuje následující graf.

Nakladovost
Vývoj složené procentuální nákladovosti mýtného systému

 

Takto vyjádřená nákladovost je nicméně ovlivněna vyjádřením nákladů jako hotovostního výdaje státu v daném roce. V prvních letech provozu je tak nákladovost zvýšena o splátky dodávky systému, který bude svoji funkci plnit minimálně 10 let. Druhým problémem je, že nákladovost je ovlivněna výší mýtných výnosů, která je v posledních letech snižována zvýhodněním Euro V vozidel, autobusů a zavedením slev. Pokud by v roce 2013 byl výnos systému o 1 mld. Kč vyšší, poklesla by celková nákladovost o 2,5 procentního bodu.