Jaká je výše českých sazeb ve srovnání se zahraničím?

Pro srovnání českých sazeb se sazbami okolních států nelze používat průměr z tarifní tabulky z důvodu rozdílné struktury tabulek. Průměrnou hodnotu lze porovnávat pouze na bázi průměrné vážené sazby.

Pro srovnávání jsme proto zvolili kategorii nákladních vozidel s hmotností nad 12 tun, pěti nápravami a emisní třídou Euro V, protože to je nejčastější konfigurace vozidel mezinárodní dálkové dopravy. Jakkoli toto zjednodušující porovnání nebere v úvahu výši sazeb v kontextu cenové úrovně a kupní síly v jednotlivých zemích, je relevantní z hlediska mezinárodního rozhodování o trasování cesty (např. zda jet z Frankfurtu do Bratislavy přes Českou republiku, nebo přes Rakousko).

Srovnani sazeb
Srovnání výše sazeb v zemích střední Evropy pro vybranou kategorii nákladních vozidel

Od spuštění elektronického mýta v České republice až do konce roku 2010 se sazby v České republice neměnily a byly v porovnání s Rakouskem přibližně dvakrát nižší, s Německem v letech 2007 a 2008 cca o 30 % vyšší, v letech 2009 a 2010 pak vyšší o jednotky procent. Po drobné úpravě českých sazeb v souvislosti se zavedením páteční regulace odpoledních jízd kamionů platili v roce 2010 řidiči kamionů s hmotností vyšší než 12 tun, pěti nápravami a emisní třídou Euro V o 98 % více za kilometr v Rakousku než u nás.

První zvýšení mýtných sazeb o 25 %, kromě emisní třídy Euro V, přišlo v České republice až po 4 letech fungování mýtného systému, tedy v roce 2011. Tímto zvýšením se české sazby přiblížily k sazbám v okolních zemích. Pro některé emisní třídy byly dokonce české sazby vyšší než v Německu a na Slovensku.

O rok později došlo k dalšímu zvýšení mýtných sazeb o 25 %. Zvyšování sazeb se znovu nedotklo emisní třídy Euro V, která tímto zůstává na úrovni roku 2010. Ministerstvo dopravy ČR docílilo stavu, kdy jsou naše mýtné sazby pro emisní třídy Euro 0–IV vyšší než na Slovensku a v Německu. Nicméně kvůli nezvýšení sazeb pro emisní třídu Euro V tak rozdíl s rakouskými sazbami ještě roste.

V roce 2012 kamiony nad 12 tun s pěti nápravami a emisní třídou Euro V platily na jeden kilometr o 111 % více než v České republice.

V roce 2013 došlo pouze k lehkému zvýšení sazeb v Rakousku, sazby v ostatních zemích zůstávají na úrovni roku 2012 (rozdíl v grafu u slovenských a polských sazeb je dán kurzovním rozdílem mezi českými korunami a eury). V roce 2014 došlo ke zvýšení sazeb v Rakousku a na Slovensku. Rozdíl mezi Rakouskem a Českou republikou se tak dostal na své maximum. Řidič nákladního vozidla zaplatí o 159 % více za kilometr v Rakousku než na českých zpoplatněných komunikacích pro vybranou kategorii vozidel.

Pozn.: Toto zjednodušující porovnání nebere v úvahu výši sazeb v kontextu cenové úrovně a kupní síly v jednotlivých zemích. I přes tento nedostatek se jedná o relevantní srovnání např. při rozhodování řidiče nákladního vozidla, zda jet z Frankfurtu do Bratislavy přes Českou republiku, nebo přes Rakousko.