Jaké jsou hlavní milníky vývoje mýtného systému v České republice?

Hlavní milníky historie systému:

5. 4. 2006: Zahájení prací na implementaci systému generálním dodavatelem, které následovaly po uzavření smlouvy dne 29. 3. 2006 a po výzvě k zahájení prací dne 31. 3. 2006.

1. 1. 2007: Zprovoznění Etapy 1 a zpoplatnění 968 km dálnic a rychlostních komunikací. Díky předregistraci vozidel do systému proběhlo spuštění systému bez větších zpoždění v obsluze řidičů na distribučních a kontaktních místech.

1. 1. 2008: Rozšíření zpoplatněné sítě o vybrané silnice I. třídy. Rozsah byl oproti původním plánům významně redukován, zpoplatněny byly úseky spojující dálniční síť s hraničními přechody a úseky, které by mohly sloužit k objíždění zpoplatněných dálnic. Mýtné sazby na silnicích I. třídy jsou nižší než na dálnicích a rychlostních komunikacích.

1. 1. 2010: Rozšíření mýtné povinnosti na malé nákladní automobily s hmotností nad 3,5 tuny a pod 12 tun. Tímto dnem v České republice zcela zanikly časové dálniční kupóny pro nákladní vozy. Mýtné sazby pro všechna nákladní vozidla a autobusy, bez ohledu na hmotnost, jsou stejné. Mýtné sazby se liší pouze podle počtu náprav a emisních tříd a podle kategorie silnice.

1. 2. 2010: Využití mýtného systému k regulaci jízd kamionů v páteční odpoledne od 15:00 do 21:00 pomocí zvýšených sazeb v tomto časovém pásmu. Jako kompenzace byly sazby platné po zbytek týdne mírně sníženy.

1. 1. 2011: Zvýšení mýtných sazeb o 25 % pro všechny kategorie vozidel vyjma ekologických vozidel splňujících normu Euro V.

1. 9. 2011: V platnost vstupují speciální mýtné sazby pro autobusy, které jsou stejné pro všechny autobusy bez ohledu na váhovou kategorii, emisní třídu i počet náprav. Sazby pro autobusy jsou rozdílné pouze pro dálnice a silnice I. třídy.

12. 10. 2011: Vláda schvaluje návrh zavedení množstevních slev na mýto. Jejich přesnou specifikaci, zejména výši, má stanovit prováděcí vyhláška Ministerstva dopravy.

1. 1. 2012: Český mýtný systém je v provozu přesně 5 let. Dochází k druhému zvýšení sazeb o 25 % opět bez vlivu na sazbu pro Euro V vozidla.

2. 11. 2012: Dopravci mohou začít nárokovat slevy ve výši 10 – 13% z roční platby mýtného.

1. 1. 2014: Během prvních sedmi let provozu mýtného systému bylo vybráno 49,2 mld. Kč.

V průběhu provozu systému probíhalo jeho průběžné rozšiřování na nově zprovozňované úseky zpoplatněných komunikací a optimalizace sítě distribučních a kontaktních míst.