Jaké jsou negativní externality těžké silniční dopravy?

Mikroekonomie označuje jako externality všechny negativní, či pozitivní dopady aktivit jednoho subjektu na ostatní subjekty. Pokud strom na vaší zahradě, ze kterého sklízíte ovoce, stíní zahradu souseda, je stín externalitou. Negativní externalita je formou nákladu (finančního – např. pokud soused sám nemůže ve stínu pěstovat zeleninu na prodej, nebo nákladu v podobě sníženého užitku – např. pokud si nemůže na zahradě užívat slunce). Na rozdíl od dalších nákladů spojených s vlastnictvím stromu (péče, prořez, sklizeň) tyto externí náklady vlastník stromu nepociťuje. Proto jsou označovány jako externí, jejich dopady (v našem případě stín) pak jako externality.

Jako negativní externality těžké silniční dopravy se nejčastěji uvádí hluk, vibrace a znečištění ovzduší. Internalizaci externalit zohledňuje nová Směrnice 2011/76/ES, která stanovuje maximální sazby přirážek za hluk a znečištění, o které mohou členské státy EU zvýšit mýtné sazby. Sazby za externality mohou být součástí mýtné sazby nebo mohou být účtovány uživateli komunikace zvlášť.