Jaké jsou nejčastější varianty pořizovacího modelu metodou PPP?

Pro partnerství soukromých a veřejných subjektů existuje množství modelů, které mohou správně využít odbornosti a zdrojů soukromého sektoru. Dle rozsahu zapojení soukromého partnera a míry alokace rizik mezi soukromý a veřejný sektor se rozlišují různé formy projektů.  Za základní modely PPP lze považovat:

Operation & Maintenance (O&M): veřejný sektor odevzdá soukromému dodavateli soubor aktiv, které slouží k poskytování určité veřejné služby. Soukromý dodavatel se následně stará o provoz a údržbu této služby. Vlastnictví aktiv zůstává stále v rukou veřejného subjektu.

Build –Operate – Transfer (BOT): soukromý partner zabezpečuje přípravu, realizaci a provoz i údržbu. Na základě zadání veřejného sektoru vybuduje aktivum a na něm provozuje požadovanou službu po smluvní dobu projektu. Po uplynutí této doby aktivum a provoz dané služby odevzdá veřejnému sektoru.

Design – Build – Finance – Operate (DBFO): soukromý sektor zabezpečí návrh projektu, výstavbu, financování a provoz požadovaného veřejného aktiva. Soukromý dodavatel nese většinu rizik projektu. Soukromý partner se nestává vlastníkem.

Build – Own – Operate (BOO): soukromý sektor financuje, vybuduje, vlastní a provozuje zařízení, nebo zajišťuje službu nastálo. Veřejný zájem a rámec je stanoven v původní smlouvě a průběžně kontrolován veřejným regulačním úřadem.

Pořizovací model českého mýtného systému je nejblíže konceptu DBFO.