Jaké legislativní dokumenty se týkají problematiky elektronického mýta?

Zpoplatnění pozemních komunikací se řídí následujícími směrnicemi Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutími Komise:

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly,
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze dne 17. května 2006, kterou se mění Směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly,
  • Rozhodnutí Komise evropských společenství 2009/750/ES ze dne 6. října 2009 o definici Evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků,
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy a
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/76/ES ze dne 27. září 2011, kterou se mění Směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.

Výše uvedené zákonné normy byly zohledněny v zákoně 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce Ministerstva dopravy 527/2006 Sb. ze dne 24. listopadu 2006 o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Mýtné sazby jsou uvedeny v nařízení Vlády ČR 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání pozemních komunikací ve znění pozdějších předpisů. Sazby byly dále upravovány Nařízením Vlády ČR 272/2007 Sb., 26/2010 Sb., 415/2010 Sb., 243/2011 Sb., 354/2011. Slevy na mýtném jsou stanoveny Nařízením vlády ČR 352/2012 Sb.

Silniční značení zpoplatněných pozemních komunikací je stanoveno Vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.