Jaké mýtné technologie jsou používány v zemích EU?

Elektronické mýtné systémy jsou budovány v celé Evropě na dvou základních technologických platformách předepsaných evropskou Směrnicí 2004/52/ES o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného, která reagovala na vývoj vzájemně nekompatibilních mikrovlnných a satelitních systémů. Směrnice 2004/52/ES definuje mimo jiné technologické základy, podle kterých musí všechny systémy elektronického mýtného v zemích EU uvedené do provozu od 1. ledna 2007 využívat jedno ze dvou technologických řešení:

  1. kombinaci satelitního určení polohy GNSS (nyní GPS, později GALILEO) a mobilní komunikace používající standardy sítí GSM/GPRS nebo
  2. mikrovlnnou komunikaci na frekvenci 5,8 GHz pomocí technologie DSRC (dle standardů CEN TC278).

V současné době v Evropě převládá využití mikrovlnné technologie, kterou jsou zpoplatněny zejména páteřní komunikace s vysokou intenzitou provozu, a to v Rakousku, Polsku, ve Francii i v České republice. Satelitní mýtný systém v Evropě zatím funguje pouze v Německu a na Slovensku, v kombinaci s manuálním zúčtováním mýtné povinnosti bez nutnosti vybavení vozidla palubní jednotkou. Pouze Švýcarsko, které není členem EU, používá technologii LSVA kombinující digitální tachograf se zúčtováním mýta.

Mapa ukazuje použití technologií v Evropě k 1. 1. 2014

Evropa technologie