Jaké parametry chování dopravců lze teoreticky regulovat mýtným systémem?

Optimalizovat systém výběru mýta za účelem regulace, neboli ovlivnit chování řidičů je možné pouze jedním nástrojem, a to výší mýtné sazby.

Teoretické nástroje ovlivnění chování dopravce vychází z výpočtu mýtné povinnosti. Do tohoto výpočtu vstupují následující parametry:

  • volba typu vozidla (nákladní, autobus),
  • počet náprav vozidla (jen u nákladních vozidel),
  • emisní třída vozidla (Euro 0 až IV),
  • den v týdnu a denní doba (regulace pátek od 15 do 20 hodin) a
  • délka trasy po zpoplatněné komunikaci.

V Evropě jsou nejběžnějšími nástroji regulace následující parametry:

  • emisní třída vozidla (zvýhodnění ekologických vozidel) a
  • denní doba (pouze Česko a Rakousko).

Česká republika vysokým zvýhodněním ekologických vozidel (na rozdíl od zahraničí) motivuje dopravce k využívání vozidel vyšších ekologických tříd. Tento trend je patrný na vzrůstajících dopravních výkonech vozidel třídy Euro V.

Využití regulačních funkcí mýtného systému je zpravidla v konfliktu s požadavky na optimalizaci systému pro finanční výnos.

Příklad z ČR:

Nákladní vozidlo s 3 nápravami jede z Prahy do Brna po dálnici D1. Kolik zaplatí na mýtu, vyjede-li ve čtvrtek, nebo v pátek v 17:40 z Prahy? Porovnejte výši mýtné povinnosti pro emisní třídy Euro III a Euro V.

Následující tabulka shrnuje dle zadání výši mýtné povinnosti pro jednotlivé emisní třídy, den v týdnu a určenou denní dobu.

Emisní třída

Čtvrtek 17:40

Pátek 17:40

EURO III

855,36 Kč

1220,54 Kč

EURO V

547,84 Kč

780,57 Kč