Jaké technologie přicházejí v úvahu při stavbě mýtného systému?

Při stavbě jakéhokoli mýtného systému pro nákladní vozidla musí Česká republika dodržet ustanovení Směrnice 2004/52/ES, která připouští výběr ze dvou technologií:

  1. kombinaci satelitního určení polohy GNSS (nyní GPS, později GALILEO) a mobilní komunikace používající standardy sítí GSM/GPRS a
  2. mikrovlnnou komunikaci na frekvenci 5,8 GHz pomocí technologie DSRC (dle standardů CEN TC278).

Technologie řešení pro města (jako dnes existují např. v Londýně nebo ve Stockholmu) tato direktiva nicméně neupravuje, protože je zaměřena na zpoplatnění těžké dopravy na dálnicích.