Jakou část příjmů SFDI činilo v posledních letech mýto a dálniční kupóny?

Hlavním úkolem českého mýtného systému a dálničních kupónů je vytvořit jeden ze zdrojů financování dopravní infrastruktury. V posledních letech systematicky roste podíl mýtných příjmů v rozpočtu SFDI, dálniční kupóny si udržují stabilní podíl. V roce 2012 tvořilo mýto a dálniční kupóny téměř čtvrtinu příjmů SFDI. Důvodem je vedle narůstajících výnosů z mýta a kupónů omezení hlavního historického zdroje SFDI – privatizačních příjmů, který musí být nahrazen.
Do budoucna se předpokládá, že podíl mýta a dálničních kupónů v rozpočtu SFDI bude narůstat. Důvodem však není předpokládaný nárůst výnosů z těchto zdrojů, nýbrž pokles ostatních zdrojů. Při současném nastavení sazeb je naopak předpokladem, že výnos z mýta bude klesat, v lepším případě stagnovat.

SFDI prijmy
Vývoj zdrojů SFDI v letech 2006-2016 v mld. Kč

Po prvním roce provozu mýtného systému (2007) činil podíl mýta na příjmech SFDI 9 %, na konci roku 2013 se dostal na 16,5 %. Odhady do budoucna předpovídají lehký nárůst podílu, a to výhledově na 18 % v roce 2016.

Podíl dálničních kupónů na příjmech SFDI se stabilně pohybuje mezi 3-6%. Nicméně se předpokládá nárůst podílu na příjmech SFDI i pro tento zdroj na téměř dvojnásobek dnešního podílu.

SFDI prijmy procenta
Vývoj podílu zdrojů SFDI v letech 2006-2016 a celkový objem rozpočtu v mld. Kč