Jaký je poměr výběru mýta na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy vůči jejich délce?

  • V roce 2013 se dálnice podílely 54 % na délce zpoplatněné sítě a 72 % na vybraném mýtu.
  • Rychlostní komunikace tvořily 32 % délky zpoplatněné sítě a generovaly 24 % vybraného mýta.
  • Silnice I. třídy se podílely 14 % na délce zpoplatněné sítě a 4 % na vybraném mýtu
Podíl typů komunikací na délce zpoplatněné sítě a na výnosech
Podíl typů komunikací na délce zpoplatněné sítě a na výnosech