Jaký je rozdíl ve vymáhání dlužného mýta u českých a zahraničních uživatelů/dopravců a proč tomu tak je?

Standardní proces vymáhání mýtného je spuštěn, pokud se jedná o registrovaného uživatele. Pokud není uživatel registrován v systému elektronického mýtného, provozovatel pomocí dostupných prostředků zjišťuje dlužný subjekt. Takto identifikované subjekty jsou vyzvány k zaplacení dlužného mýta. Na firmy nebo jednotlivce, které nelze dohledat v systémech, je nasazen mobilní enforcement.

Rozdíl mezi zahraničím a Českou republikou je v tom, že v Čechách je předmětem vymáhání pouze dlužná mýtná transakce, což ve většině případů představuje relativně malou částku a provozovatel vozidla necítí potřebu si takto dlužné mýtné řešit proaktivně sám. V zahraničí je dlužné mýtné po nějaké době (např. v Rakousku po 5ti hodinách) nahrazeno pevně stanoveným poplatkem v řádu násobků jednotlivých transakcí. Takto nastavený systém zaručí, že je každý řidič motivován řešit proaktivně všechny dlužné částky.