Jakým způsobem pořídila Česká republika stávající mýtný systém?

Dodávka stávajícího mýtného systému byla pořízena de facto formou PPP (partnerství veřejného a soukromého sektoru). Dodavatel předal po vybudování mýtný systém do majetku státu. První splátku za dodávku systému vyfakturoval dodavatel po 6 měsících provozu systému (ve výši 25% ceny dodávky). Nutno poznamenat, že návratnost takto zaplacených investičních nákladů za pořízení systému byla dosažena výběrem mýtného za 9 měsíců jeho provozu. Dodaný systém byl postupně zaplacen dle stanoveného platebního kalendáře za 33 měsíců od dodání systému.

V současné době dodavatel dle platné smlouvy, tj. do 31.12.2016 poskytuje služby provozu, údržby a obnovy mýtného systému, za které jsou ze strany státu měsíčně placeny provozní náklady.