Je možné obejít placení mýta?

K obejití mýtné povinnosti může dojít dvěma způsoby – neregistrováním se do systému elektronického mýtného auty podléhajícími mýtné povinnosti, nebo neoprávněnou manipulací s palubní jednotkou.

Na zpoplatněných komunikacích jsou vozidla při průjezdu mýtnou branou detekována a rozpoznána. Pokud nedojde k úspěšné komunikaci s palubní jednotkou, je hlášení o vozidle zasláno k vyhodnocení do centrálního systému a následně předáno mobilnímu enforcementu – GŘC. Po potvrzení přestupku vzniká povinnost uhradit dlužné mýtné a je udělena pokuta za porušení mýtné povinnosti.

V případě neoprávněné manipulace s palubní jednotkou je taktéž uložena pokuta a vzniká povinnost doplatit dlužné mýtné.

Všechna vozidla nad 3,5 tuny využívající zpoplatněné komunikace jsou povinna mít funkční palubní jednotku, a to i v případě vozidel ze skupiny osvobozených od platby mýtného.