Je omezení nákladní dopravy v pátek odpoledne vyššími sazbami úspěšné?

Zvýšení pátečních sazeb pro nákladní vozidla v čase od 15:00 do 21:00 je jediným regulačním nástrojem mýtného systému v České republice. Od roku 2014 je regulované pásmo dle pravidel Evropské unie redukováno na 15:00-20:00. Mýtné sazby jsou v tomto časovém pásmu o 50% vyšší. Cílem je motivovat dopravce k uskutečnění jízd v jinou dobu a tím pádem uvolnit dálnice osobním automobilům.

Úspěšnost páteční regulace je vhodné posoudit pomocí procentuálního rozložení intenzity během dne před a po zavedení zvýšených sazeb, jak je zachyceno na následujícím grafu. Jedná se o konkrétní příklad vývoje intenzit během vybraných dvou dní.

Patecni regulace
Vliv zvýšených pátečních sazeb na procentuální rozložení intenzity během dne – porovnán vývoj před zavedením regulace (18.5.2007) a s regulací (14.5.2010)

Na grafu je patrné, že část pátečních jízd se přesunula na dopoledne a řidiči odstavují své kamiony již před třetí hodinou odpolední, kdy začíná pásmo vyšších sazeb. Po deváté začínají opět platit běžné sazby a chování řidičů se vrací na původní úroveň.

Ve dvou analyzovaných dnech poklesl počet ujetých kilometrů v regulovaném pásmu pouze o 15%. V kontextu zvýšení sazeb o 50% ukazuje tento výsledek nízkou citlivost dopravců na změnu mýtné sazby v tomto časovém pásmu. Vzhledem k požadavku mnoha odběratelů na dopravu v režimu just-in-time však tento výsledek není překvapivý.