Je z právního hlediska mýto poplatek nebo cena? Jestliže je poplatkem, kdo a jak určuje jeho výši?

V souladu se zákonem 13/1997 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů je mýtné poplatkem za užití zpoplatněné komunikace. Výše poplatku stanovuje Ministerstvo dopravy České republiky dle metodiky zpracované v souladu se směrnicemi EU a notifikované u Evropské komise. Konečnou výši poplatků pak schvaluje Vláda České republiky formou nařízení vlády.