Jsou již dnes mezi některými státy Evropy mýtné jednotky interoperabilní?

Ano, jsou. Interoperabilita například funguje mezi Německem a Rakouskem. Dopravcům v Německu i Rakousku je umožněno hradit mýtné pomocí jediné palubní jednotky – OBU Toll Collect.  Nadále však platí, že při použití jediné palubní jednotky trvá smlouva provozovatele vozidla s oběma provozovateli mýtného systému a vyúčtování nadále probíhá odděleně.

Dále např. existuje jedna společná OBU jednotka pro Francii, Španělsko a Portugalsko.