Jsou v provozních nákladech na mýtný systém zahrnuty i náklady na enforcement?

Součástí provozu mýta jsou i procesy, které sledují a kontrolují dodržování mýtné povinnosti, tzv. enforcement, a proto v provozních nákladech zahrnuté náklady na enforcement jsou. Jedná se zejména o náklady na identifikaci potenciálních neplatičů mýta, potvrzení porušení mýtné povinnosti centrem manuální validace a předání těchto vozidel mobilnímu enforcementu pro jejich následné stíhání.