Kde je možné použít palubní EasyGo+ jednotky?

Jedinou palubní jednotku s názvem EasyGo+ je možné použít v Rakousku, Německu, Dánsku, Švédsku a Norsku od 6. 11. 2013. Nová OBE v sobě uchovává větší množství pasportních informací o vozidle než její předchůdce EasyGo. Proto je zaručena plná interoperabilita ve výše uvedených zemích. Samozřejmostí je také plná kompatibilita s evropskou legislativou kolem Evropské služby elektronického mýtného (EETS).

Interoperabilita konkrétně spočívá v možnosti použití jednotky AutoPASS, či BroBizz na zpoplatněných komunikacích v Norsku a Rakousku, na vybraných mostech ve Švédsku, Norsku a Dánsku a pro trajektové služby zejména mezi Dánskem a okolními státy (včetně Německa).