Kdo vlastní mýtný systém v České republice?

Mýtný systém je ve vlastnictví České republiky, resp. Ředitelství silnic a dálnic, které je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem dopravy České republiky.