Kolik kilometrů dálnic lze postavit z peněz generovaných mýtným systémem?

V roce 2013 bylo vybráno v systému elektronického mýta 8,55 mld. Kč, z čehož čistý zisk činil 6,50 mld. Kč. Pokud by prostředky z celého zisku byly použity na výstavbu nových dálnic (a ne na opravy stávajících komunikací), postavilo by se skoro 16 km.

Pozn.: Vycházíme z informací uváděných ŘSD ze srpna roku 2013, a to z průměrné ceny za výstavbu jednoho kilometru nové dálnice 416 mil. Kč.