Kolik vozidel je registrováno do mýtného systému?

V roce 2013 bylo v systému mýta registrováno 686 442 vozidel, což je téměř 2,6krát více než v prvním roce jeho provozu (2007), kdy to bylo 267 017.

 

pocet obu
Počet registrovaných vozidel v systému mezi roky 2006-2013

 

Nárůst v prvních letech byl dán zaváděním systému, ale také rozšířením zpoplatněné sítě o vybrané silnice I. třídy. V roce 2008 došlo ke zvýšení počtu vozidel o 39 % na 370 995 v porovnání s rokem 2007. Dalším mezníkem byl rok 2010, tedy zavedení mýtné povinnosti pro vozidla hmotnostní kategorie 3,5 až 12 t. Oproti předcházejícímu roku byl zaznamenán nárůst o 21 % na 526 949 vozidel.

Část vozidel registrovaných v systému mýta využívá zpoplatněnou silniční síť velmi zřídka.