Na co jsou příjmy z mýtného využívány?

Příjmy z mýta jsou primárně využívány na financování výstavby a modernizaci, opravy a údržbu silnic a dálnic v České republice. Jen v roce 2013 byly na tuto oblast vydány prostředky ve výši cca 26 mld. Kč. Pro srovnání – hrubý výnos z mýta činil v roce 2013 cca 8,55 mld. Kč.