Skupina

Mýtný systém je v České republice v provozu již od ledna 2007. S rostoucím využitím elektronických mýtných systémů po celém světe vidí Sdružení pro dopravní telematiku téma elektronického mýtného jako podstatně širší než jen jako otázku blížícího se konce smlouvy se současným dodavatelem v roce 2016. V Evropě sílí význam mýta pro financování infrastruktury, mýtné systémy se staly stabilním a spolehlivým zdrojem telematických dat a ostatně i Česká republika patří k průkopníkům využití mýta k regulaci dopravy. Mýtnou problematiku proto nelze diskontovat v otázku „mikrovlna či satelit“, ale je třeba se věnovat mýtnému v širších souvislostech.

Hlavním cílem pracovní skupiny je vytvořit vysoce kvalitní a rozsáhlou informační bázi týkající se moderních způsobů výkonového zpoplatnění.

SDT chce touto aktivitou přispět ke zlepšení znalostí odborné veřejnosti nejen o zkušenosti s více než šestiletým provozem mýta v České republice, ale i o zkušenosti členů se zahraničními projekty. Pracovní skupina pokrývá témata jak ekonomická (např. strategie zpoplatnění, otázky fiskálních efektů a financování infrastruktury), tak technická a dopravní (např. telematické, či regulační funkce).

Výstupy pracovní skupiny

Veškeré výstupy pracovní skupiny (zejména v podobě odpovědí na tématické otázky) jsou přístupné na tomto webu www.elektronickemytne.cz. Výstupy jsou po vytvoření a schválení v pracovní skupině postupeny k vyjádření Prezidia SDT. Po zapracování připomínek Prezidia mohou být výstupy zveřejněny. Stejně jako u všech pracovních skupin SDT představují výstupy konsensuální názor členské základny a vzhledem k pestrému složení členů sdružení i konsensuální názor českého telematického průmyslu.

Členové pracovní skupiny

Členem pracovní skupiny se může stát zástupce (nejčastěji zaměstnanec) člena Sdružení pro dopravní telematiku. Jedinou podmínkou členství v pracovní skupině je aktivní participace na její práci.

V současné době se na činnosti pracovní skupiny aktivně podílejí:

Ondřej Zaoral (manažer pracovní skupiny)

David Šnorek

Tereza Mlynářová

Filip Týc

Miroslav Šůstek

Historie pracovní skupiny

Přípravy vzniku pracovní skupiny sahají do jara 2013. V červnu 2013 pak Prezidium Sdružení pro dopravní telematiku schválilo vznik pracovní skupiny, ustanovilo vedoucího pracovní skupiny a současně schválilo principy její práce a fungování. Během léta 2013 vzniklo zázemí pracovní skupiny a začaly pravidelné schůzky. Počátkem září byl spuštěn web www.elektronickemytne.cz a zveřejněny první odpovědi.

Tiskové zprávy

17.7.2013: Ve Sdružení pro dopravní telematiku vznikla nová pracovní skupina věnující se elektronickému mýtnému
17.7.2013: Ve Sdružení pro dopravní telematiku vznikla nová pracovní skupina věnující se elektronickému mýtnému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S případnými dalšími otázkami ohledně pracovní skupiny se neváhejte obrátit na kancelář SDT (+420 226 207 111, j.tomrle@sdt.cz).