Proč nejsou dálniční kupóny pro nákladní vozidla alternativou k mýtu?

Maximální ceny neumožňují při existenci ročních, měsíčních, týdenních a denních kupónů generovat výnosy srovnatelné s mýtem.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly stanovila v příloze 2 maximální ceny „dálničních kupónů“ pro nákladní vozidla v EU. Směrnice určuje maximální poplatek např. pro Euro IV vozidlo o čtyřech a více nápravách ve výši 1329 EUR (cca 34 000 Kč) ročně. Cena týdenních a měsíčních kuponů má být poměrná. Maximální cena denního kupónu je 11 EUR.

Cestou maximalizace výnosu z kupónů je existence pouze ročních kupónů – to však za cenu vysoké diskriminace občasných uživatelů. Tuto cestu zvolilo Švýcarsko pro osobní vozidla. Naproti tomu mýto zohledňuje skutečné dopravní výkony vozidel. Splňuje tedy zásadu, že ten, kdo více jezdí a opotřebovává pozemní komunikaci, také více platí.