Regulace dopravy

Dopravní zácpa

Využití mýta jako nástroje financování infrastruktury je na celém světě zcela běžné. Manuální mýto bylo přirozenou součástí života našich předků (nejen například na mostech v Praze) a v posledních deseti letech se mýto jako nástroj opět začíná rozšiřovat, tentokrát v podobě moderních technologií, které minimalizují zásahy do dopravy.

Využití mýtného jako regulačního nástroje vychází z mikroekonomie zdanění a tedy z ovlivnění nákladové struktury dopravců – zdražení aktivit, které chce regulátor minimalizovat. Teoreticky lze motivovat například k omezení cest v určitém čase, podporovat volbu veřejnou dopravu, v kombinaci městského a dálničního mýta i podporovat objíždění aglomerací po dálničních okruzích.

V České republice slouží mýtný systém k několika regulačním účelům. Již od začátku existence podporuje nižšími sazbami pro ekologická vozidla obnovu vozového parku a snižování ekologické zátěže. Vyššími sazbami v pátek odpoledne se snaží uvolnit dálnice pro cesty osobních vozidel z měst, nižšími sazbami pro autobusy se snaží podporovat veřejnou dopravu. Využití mýtného systému pro regulační účely je ale v konfliktu s optimalizací systému pro výnos a praktická realizace regulačních funkcí má i svá úskalí.

Všechny otázky, týkající se regulace dopravy pomocí mýtného systému, najdete ve znalostní bázi.